Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Home

Welcome to My New Люди Blog

  • Իմ բառարանը. Նախագիծ

    08.04.2022 от

    Նախագծի նպատակը 1. ծանոթացում բառարանների, բառարանների տեսակների հետ 2. բառարանից օգտվելու հմտությունների մշակում 3. բառարանների ստեղծում` տերյանական, չարենցյան, թումանյանական, բարբառային, էպոսյան, համացանցային և այլն Բառարանների տեսակները. Բառարանները դասակարգվում են ըստ` Ըստ բառաքանակի կամ ըստ բառահոդվածի ծավալի՝ ընդարձակ կամ լիակատար բառարան, և համառոտ բառարան։ Ըստ գործնական կամ այլ նպակադրման՝ դպրոցական բառարան, տեղեկատու բառարան։

  • Հայկազեան բառարան

    08.04.2022 от

    Հայկազեան բառարանը համարվում է առաջին լիարժեք հայերեն բառարանը, որը լույս է տեսել 1749 թվականին, չնայած բառարանի կազմումը տևել է ուղիղ կես դար։ Հիսուն տարիների ընթացքում բառարանի հեղինակները ` Գաբրիել Ավետիքյանը, Խաչատուր Սյուրմելյանը և Մկրտիչ Ավերգյանը Մխիթարյան միաբանության մատենադարանում գտնվող մոտ 1000 ձեռագրերի ուսումնասիրության արդյունքում կազմեցին բառարանը, որը ինչպես գրված է ներմուծությունում, կազմված է 12 ձեռագիր… Читать далее

Просмотреть все записи

Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.