Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Մեծ Հայքի պետական կարգը Արշակունիների օրոք

Մեծ Հայքում այդ ժամանակ միապետություն էր թագավորի ձեռքում էր պետության բոլոր ճյուղերը տնտեսության , դատական, շինարարական, պաշտպանական և այլն

Խսհմում հասարակական կյանքը 50-60 ական թվականներին

Ստալինի մահից հետո հասարակությանը սկսեցին քարոզել, որ Ստալինը բռնապետ էր և սկսեց նրա անձի պաշտամունքի ոչնչացում Խռուշովի հրամանով, ապա ամբողջ երկրով սկսեցին կառուցվել այսպես կոչված խռուշովկեք և երկրում ուրբանիզացիայի աստիճանը շարունակվեց զարգանալ և այդ պատճառով կալխոզները դևափոխեցին և ընդհանրապես բռնությունների աստիճանը իչավ։

Նոր ժամանակների միջազգային հարաբերությունները

Նշե՛ք Եվրոպայում ռազմաքաղաքական երկու դաշինքների առաջացման պատճառները: Թվարկե՛ք մասնակից երկրներին: Եռյակ դաշինք եղել է ռազմական դաշինք Գերմանիայի, Ավստրո-Հունգարիայի և Իտալիայի միջև։ Այն տևել է 1882 թվականի մայիսի 20-ից մինչև Առաջին համաշխարհային պատերազմ սկիզբը՝ 1914 թվականը։ Ամեն անդամ խոստացել էր պաշտպանել մյուսներին այլ գերտերության հարձակումից, կամ Գերմանիային կամ Իտալիային Ֆրանսիայի հարձակումից։ Անտանտ, ռազմաքաղաքական դաշինք Ռուսաստանի, Անգլիայի …

Պատմություն

1.Նշե՛ք Եվրոպայում ռազմաքաղաքական երկու դաշինքների առաջացման պատճառները: Թվարկե՛ք մասնակից երկրներին:20-րդ դարի սկզբին Եվրոպայում գոյություն ունեին երկու ռազմաքաղաքական դաշինքներ’ Անտանտան, որի մասնակից երկրներն էին Մեծ Բրիտանիան, Ցարական Ռուսաստանը, Ֆրանսիան և Իտալիան (1915 թվականից)։Կենտրոնական տերությունները, որի մասնակից երկրներ էին Գերմանական կայսրությանը, Ավստրո-հունգարիան, Օսմանյան կայսրությունը և Բուլղարիան (1915 թվականից)։2.Ձեր կարծիքով՝ որո”նք են պատերազմների գլխավոր պատճառները այսօր՝ 21-րդ դարում: Համեմատե՛ք …

Պատմություն|18.04.2021

1.Նշե՛ք Եվրոպայում ռազմաքաղաքական երկու դաշինքների առաջացման պատճառները: Թվարկե՛ք մասնակից երկրներին:20-րդ դարի սկզբին Եվրոպայում գոյություն ունեին երկու ռազմաքաղաքական դաշինքներ’ Անտանտան, որի մասնակից երկրներն էին Մեծ Բրիտանիան, Ցարական Ռուսաստանը, Ֆրանսիան և Իտալիան (1915 թվականից)։Կենտրոնական տերությունները, որի մասնակից երկրներ էին Գերմանական կայսրությանը, Ավստրո-հունգարիան, Օսմանյան կայսրությունը և Բուլղարիան (1915 թվականից)։2.Ձեր կարծիքով՝ որո”նք են պատերազմների գլխավոր պատճառները այսօր՝ 21-րդ դարում: Համեմատե՛ք …

Հայոց Մեծ Եղեռնը

Հայերի ցեղասպանությունը՝ երիտթուրքերի պետական ծրագիր Մինչ Առաջին համաշխարհային պատերազմը երիտթուրքերի կառավարությունը ջանում էր պահպանել քայքայվող Օսմանյան կայսրության մնացորդները, ուստի որդեգրեց պանթյուրքիզմի և պանիսլամիզմի քաղաքականությունը։ Այն ծրագրում էր հսկայածավալ մի կայսրության ստեղծում, որը տարածվելու էր մինչև Չինաստան՝ ներառելով Կովկասի, Միջին Ասիայի բոլոր թուրքալեզու ժողովուրդներին։ Ծրագիրը նախատեսում էր բոլոր քրիստոնյա ու իսլամացված և այլ ազգային փոքրամասնությունների թրքացում։ …

Արևալյան հարցի սրումը 1877-1878թթ։ Ռուս-Թուրքաքական պատերազմը և հայերը

Թեմա՝ արևելյան հարցի սրումը 1877-1878թթ:Ռուս-թուրքական պատերազմը և հայերը:/դասագիրք էջ 47-50/և այլ աղբյուրներ Կազմե՛ք 1877-1878թթ պատերազմի ժամանակագրությունը: Ըստ ձեզ ի՞նչ դերակատարում ունեցան հայերը ռուսների հաղթանակի գործում:/գրավոր/ Ղրիմյան պատերազմում ծանր պարտություն կրելուց հետո Ռուսական կայսրության քաղաքականության գլխավոր խնդիրը դարձավ Բալկանյան թերակղզում և սևածովյան տարածաշրջանում իր դիրքերի ամրապնդումը, ինչի նպատակով 1870-ական թթ․ կեսերից Ռուսական կայսրությունը սկսեց օգնել և …

Հայ ազատագրական պայքարի նոր փուլը

Գրավոր ներկայացնե՛լ ազատագրական պայքարի բովանդակությունը և ձեր դիրքորոշումը պայքարի վերաբերյալ: Ձեր կարծիքով հայ գործիչները Հայաստանի ազատագրության հարցը  պետք է կապեին Եվրոպայի, թե՞ Ռուսաստանի հետ: Հիմնավորե՛ք պատասխանը /գրավոր/ Մինչև որոշելը, թե որ կողմի հետ մենք պետք է համագործակցեինք, իմ կարծիքով պետք է հասկանալ, թե ինչ դեր էր խաղում Օսմանյան կայսրությունը Եվրոպայի և Ռուսսաստանի հետ։Եվրոպայի հետ Օսմանյան կայսրության …

Նախագիծ՝ Հնեագիտություն

Երեք օրվա ընթացքում ես շատ հետաքրքիր փաստեր իմացա պալեոնտոլոգիայի և պալեոնտոլոգիայի վերաբերյալ, ինչպես, օրինակ այն, թե ինչպես հնագետները հեշտությամբ որոշում են, թե որ խայծը կարող են գտնել տղամարդու կամ կնոջ համար: պատմության մասին ավելի շատ տեղեկություններ ստանալ, քան ոսկուց, և հնագետների մասին շատ այլ հետաքրքիր փաստեր, չնայած ես սկզբում կարծում էի, որ դա շատ հետաքրքիր …

Գնահատե′ք Արշակ և Պապ թագավորների քաղաքական գործունեությունը:/գրավոր/

Արշակն ի տարբերություն Պապի կարարող էր առանձ մտածելու սկսեր կռվել իր նախարարների հետ մեկ փոքր սխալի համար, բայց եթե նա թողեր նրանց հանգիստ անել ինչ կ ցանկանաին իմ կարծիքով հայաստանում կ սպասեր շատ քաղաքացիական պատերազմներ ոնցոր Գեռմանիայում միջին դարերում, և Արշակն կարող էր պահել կարքապահությունը միայն վախի օգնությամբ, այնպես որ իմ կարծիքով նա ապահովացրեց երկիրը …