Իմ բառարանը. Նախագիծ

Նախագծի նպատակը 1. ծանոթացում բառարանների, բառարանների տեսակների հետ 2. բառարանից օգտվելու հմտությունների մշակում 3. բառարանների ստեղծում` տերյանական, չարենցյան, թումանյանական, բարբառային, էպոսյան, համացանցային և այլն Բառարանների տեսակները. Բառարանները դասակարգվում են ըստ` Ըստ բառաքանակի կամ ըստ բառահոդվածի ծավալի՝ ընդարձակ կամ լիակատար բառարան, և համառոտ բառարան։ Ըստ գործնական կամ այլ նպակադրման՝ դպրոցական բառարան, տեղեկատու բառարան։

Հայկազեան բառարան

Հայկազեան բառարանը համարվում է առաջին լիարժեք հայերեն բառարանը, որը լույս է տեսել 1749 թվականին, չնայած բառարանի կազմումը տևել է ուղիղ կես դար։ Հիսուն տարիների ընթացքում բառարանի հեղինակները ` Գաբրիել Ավետիքյանը, Խաչատուր Սյուրմելյանը և Մկրտիչ Ավերգյանը Մխիթարյան միաբանության մատենադարանում գտնվող մոտ 1000 ձեռագրերի ուսումնասիրության արդյունքում կազմեցին բառարանը, որը ինչպես գրված է ներմուծությունում, կազմված է 12 ձեռագիր …

Մոնտեսորիի մանկավարժության համակարգը

Այս այլընտրանքային մանկավարժական համակարգի հեղինակը իտալացի մանկավարժ և բժշկուհի Մարիա Մոնտեսորին։ Իր առաջարկած համակարգը տարբերվում է դասական մանկավարժության համակարգից: Համակարգը յուրահատուկ է նրանով, որ երեխային տալիս է լիովին ընտրության ազատ իրավունք։ Երեխան կարող է ընտրել ինչ առարկա է ուզում ուսումնասիրել, իրենց զբաղմունքները։ Առարկանների ազատ ընտրությունը շատ պետք է, հատկապես ավագ դպրոցում, որտեղ շատերը արդեն ընտրել …

Հարցաշար

Գործնական քերականություն Վարժություններ 1․ Պարզի փոխակերպե՛ք տրված բարդ ստորադասական նախադասությունները: 1. Շուտով կնորոգեն այն ճանապարհը, որն ավերվել է հեղեղից։ Շուտով կնորոգվի հեղեղից ավերված ճանապարհը։ 2. Այդ ամենը կկարողանաք կատարել այն դեպքում, եթե ամբողջ օրն աշխատեք։ Այդ ամենը կկարողանաք կատարել միայն ամբողջ օրը աշխատելով։ 3. Երբ անձրևը դադարեց, զբոսայգին լցվեց մարդկանցով։ Անձրևը դադարելուց հետո այգին լցվեց …

Գործնական քերականություն

Ուղղագրական բառարանի օգնությամբ կետերի փոխարեն լրացրեք ջ, ճ կամ չա/ ալոճ, ակնակապիճ, աղձատել, աղջամուղջ, աճպարար, գեղ-կական, անաչառ, անզիջում, անմիջապես, անջրդի (չջրած, չոր), անտերունչ (չքավոր), անրջել, աչալուրջ, աչքաբաց, աջակողմյան, աջափնյակ, աջլիկ, առաջարկություն, միջատ, միջոց, շուրջպար, վերջակետ, աղջիկ, ոչխար, ոջիլ, չղջիկ, փախչել, փարչ (կավե գավաթ), քրքի…:բ/ աչք, առաջին, առողջություն, առնչություն, բաղարջ (գաթա), բա…կոն, գաղթօջախ, գաղ… (խոնավ, բորբոսնած), …

Շտեմանարային աշխատանք

Հարցաշար Գործնական աշխատանք 1։ Ո՞ր տարբերակում են ճիշտ նշված հայերենի գրային շրջանի զարգացման փուլերը։ 1. գրաբար (5-9-րդ դդ.), միջին հայերեն (10-17-րդ դդ.), աշխարհաբար (18-րդ դարիցմինչև մեր օրերը) 2. գրաբար (5-11-րդ դդ.), միջին հայերեն (12-16-րդ դդ.), աշխարհաբար (17-րդ դարիցմինչև մեր օրերը) 3. գրաբար (5-10-րդ դդ.), միջին հայերեն (11-16 դդ.), աշխարհաբար (17-րդ դարից մինչև մեր օրերը) 4. …

Ինքնաստուգում

Ազնվության, անկեղծության մասին աշխարհում ասված ու գրված խոսքերից հսկա լեռ է գոյացել, այնինչ դրանից, ցավոք, նրանք քիչ են շահել: Սակայն երբևէ չեն ընկրկել. շրջելով երկրով մեկ՝ անխոնջ շարունակում են իրենց առաքելությունը՝ հուսալով, որ մարդիկ, բանալով հոգու փակ դռները, ներս կառնեն իրենց: Ավա՜ղ, այդպես չէ: Իսկ գիտե՞ք՝ ինչու. մարդը վախենում է, որ անաչառ լինելու դեպքում կարող …

Առաջադրանքներ

 Ուղղագրական բառարանի օգնությամբ կետերի փոխարեն լրացրեք ջ, ճ կամ չ / ալոչ, ակնակապիճ, աղճատել, աղջամուղջ, աճպարար, գեղ-կական, անաչառ, անզիջում, անմիջապես, անջրդի (չջրած, չոր), անտերունչ (չքավոր), անրջել, աչալուրջ, աչքաբաց, ա…ակողմյան, աջափնյակ, աջլիկ, առա…արկություն, միջատ, միջոց, շուրջպար, վերջակետ, աղջիկ, ոչխար, ոջիլ, չղջիկ, փախչել, փարչ (կավե գավաթ), քրքի…:բ/ ա-ք, առաջին, առողջություն, առնչություն, բաղարջ (գաթա), բաճկոն, գաղթօջախ, գաղ… (խոնավ, …

Քննարկում կարծիք

Ինչ ասել է ուսուցչի կամավոր ատեստավորմանը Հեղինակային կրթական ծրագրի ուսուցիչը և անգիրի թեստերը Կամավոր ատեստավորման այլընտրանքը’ հեղինակային կրթական ծրագիր իրականացնող ուսուցչի ատեստավորումը Թեստերի օգտակարությունը, ինչ են նրանք ստուգում

Շտեմարանային աշխատանք

Դեկտեմբերին էր’ ամանորի  նախորյակը: Մի փոքրիկ մակույկ, հանդարտ լողում էր դեպի ծովախորշը, որ Վենետիկի հարավային կողմն էր։ Թև ձմեռ էր, և սառեցնող ցուրտ էր, սակայն օդը այնքան մաքուր էր ու թափանցիկ, որ մակույկ ում գտնվող գեղեցկադեմ երիտասարդը չէր կարող չնկատել հանդիպակաց կղզիակի աշտարակավոր շինությունը ։ — իջեցրու ինձ կղզու վրա — խնդրեց անծանոթը ծերունազարդ մակուլկավարին։ …

Создайте свой веб-сайт на WordPress.com
Начало работы