Պետական կառավարման միջոցներ

Պետական կառավարումը լինում է երկու տեսակի Միապետություն և Հանրապետություն։ Միապետության ձևերն են՝ բացարձակ միապետություն (ամբողջ իշխանությունը միապետի ձեռքում), սահմանադրական միապետություն(միապետի իշխանությունը հիմնված է սահմանադրության վրա), դուալիստական միապետություն(իշխանությունը տարանջատված է, և միապետը կրում է նոմինալ դեր, իսկ և իշխանությունը պատկանում է օրենսդիր իշխանությանը )։ Հանրապետության ձևերն են՝ նախագահական հանրապետություն (նախագահն է կառավարում երկրով), խորհրդական հանրապետություն (նախագահը …

Մակ Հայաստան

Միվոր Ազգերի Կազմակերպություն միջազգային կազմակերպություն է, որը հիմնադրվել է 1945 թ.՝ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո: Այն 193 անդամ պետությունների միավորում է միջազգային խաղաղությունն ու անվտանգությունը պահպանելու, ազգերի միջև բարեկամական հարաբերություններ զարգացնելու, սոցիալական առաջընթացը, կենսամակարդակի բարելավումը և մարդու իրավունքները խթանելու նպատակների շուրջը: 

Создайте свой веб-сайт на WordPress.com
Начало работы